CNC sečenje pločastih materijala

CNC sečenje pločastih materijala

Šta se podrazumeva pod CNC sečenjem pločastih materijala?

CNC sečenje podrazumeva upotrebu danas već uveliko rasprostranjenih kompjuterski kontrolisanih CNC mašina koje omogućavaju izuzetno visok stepen preciznosti i dozvoljavaju izradu relativno kompleksnih elemenata koje bi bilo gotovo nemoguće izraditi ručnim putem.

Šta se sve može seći na CNC mašinama?

CNC mašine su sposobne za seču velikog broja različitih tipova materijala ali je generalno pravilo da je svaka CNC mašina namenjena seči i obradi jedne vrste materijala. Upravo zbog toga postoje CNC mašine koje su specijalno namenjene za seču PVC plastičnih masa, drveta, metala i kamena od kojih zavisi koji će tip bušenja biti primenjen i kojim tipom "bušilice" (specijalno oblikovani vrhovi, laser, visokokomprimovani mlaz tečnosti itd.)

Šta se podrazumeva pod pločastim materijalima?

Pod pločastim materijalima se podrazumeva jedan od osnovnih uslova koje materijal za obradu mora da ispuni da bi sećenje uopšte moglo da se sprovede a to je da bar jedna strana materijala bude u obliku ravne ploče kako bi predefinisane koordinate za sečenje imale jednu zajedničku referentnu ravan u odnosu na koju se pomera glava CNC mašine koja drži "bušilicu".

 

Imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sečenja pločastih materijala na CNC mašinama? Kontakt formular >>

Reference