Neonske i LED reklame

LED reklame, Simfo Bačka Palanka

Šta su neonske a šta LED reklame?

Neonske reklame su svetleće reklame čiji su osnovni i neretko jedini gradivni elementi neonske cevi koje se po potrebi mogu oblikovati. LED reklame sa druge strane koriste LE diode kao izvore svetlosti koje se postavljaju u posebno stilski oblikovana kućišta (tela reklame), napravljena najčešće od različitih vrsta čvrstog PVC-a.

Gde se koriste neonske i LED reklame?

Ne postoji čvrsto zacrtano pravilo koje određuje gde se koristite neonske i LED reklame ali je činjenica da bar svaki objekat koji želi da na atraktivan način privuče pažnju, poseduje bar jednu neonsku ili LED reklamu u okviru svog enterijera ili eksterijera.

Neonske reklame, Coyote's Novi Sad

Od čega se izrađuju neonske i LED reklame?

Osnovni gradivni elementi svake neonske reklame su neonske cevi koje ujedno služe i kao izvor svetlosti kod ovog tipa svetlećih reklama. Neonske cevi su u suštini staklene cevi, posebno oblikovane zagrevanjem tako da zadovolje stilske potrebe reklame, ispunjene smešom inertnih gasova (najčešće neona ili argona) na čijim krajevima se nalaze keramički poklopci sa metalnim elektrodama koji hermetički zatvaraju cev. Dovođenjem napona na elektrode dolazi do formiranja električnog polja unutar cevi što za posledicu ima isijavanje svetlosti određene boje.

LE diode ("Light emitting diodes", en.) spadaju u grupu poluprovodničkih elemenata sa jedinstvenom osobinom da emituju svetlost kada se na njihove krajeve dovede napon odgovarajuće polarizacije i jačine. Osnovu svake LE diode čini silicijum kojem se u zavisnosti od potrebne boje dodaju određene količine tzv. primesa odnosno "nečistoća". Najčešće korišćene primese su galijum-arsenid (GaAs) i razne vrste nitrata aluminijuma koje omogućavaju emitovanje svetlosti u sledećim bojama unutar vidljivog spektra elektromagnetnog zračenja: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta.

Neonske i LED reklame imaju niz prednosti i pogodnosti zbog kojih su veoma brzo stekle ogromnu popularnost a neke od najbitnijih prednosti su izuzetno mala potrošnja električne energije, trajnost i nepostojanje bilo kakve potrebe za održavanjem.

 

Imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi neonskih i LED reklama? Kontakt formular >>

Neonske / LED reklame