Nosači postera

Nosači postera

Šta su nosači postera?

Nosači postera, kako im samo ime kaže, su reklamni elementi koji služe kao osnova tj. oslonac za postere a osnovna uloga im je zaštita postera od mehaničkih oštećenja i ostalih spoljašnjih uticaja na mestima na kojima se postavljaju.

Gde se koriste nosači postera?

Nosači postera se koriste na mestima gde je potrebno zaštiti poster od spoljašnjih uticaja kao što su mehanička oštećenja i oštećenja nastala dejstvom okoline (vlaga, temperatura, UV zraci itd.) Najčešća primena im je u javnim ustanovama, gde služe za zaštitu postera sa obaveštenjima i informacijama od javnog značaja, zdravstvenim ustanovama, bankama, poslovnim i prodajnim objektima itd.

Od čega se izrađuju nosači postera?

Proces izrade nosača postera sastoji se od izrade prednje i zadnje ploče nosača pri čemu se prednja ploča najčešće izrađuje od stakla a zadnja , inače opciona, ploča se uglavnom izrađuje od tvrdog PVC materijala ili drveta. Prednja ploča, koja služi kao zaštita postera može se u zavisnosti od potrebe izraditi od posebnih vrsta stakala koja imaju dodatne zaštitne funkcije kao što su filtriranje UV zraka, čime se produžava životni vek štampe na posteru, ili antirefleks stakla koja eliminišu refleksiju svetla sa staklene površine nosača čime se poboljšava vidljivost sadržaja postera.

 

Imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi nosača postera? Kontakt formular >>

Nosači postera