Reklamni paneli

Reklamni paneli, Neon svetleće reklame

Šta su reklamni paneli?

Reklamni paneli su izuzetno jednostavni reklamni elementi realizovani najčešće u obliku tabli koje se kače na zid ili postavljaju van objekata u prometnim zonama. Njihova osnovna namena je da pruže dodatne informacije i obaveštenja prolaznicima i posetiocima.

Gde se koriste reklamni paneli?

Zbog izuzetno jednostavne realizacije i načina na koji prezentuju svoj sadržaj reklamni paneli su veoma popularan vid prezentovanja reklamnog i informativnog sadržaja. Zato i nije čudno da se mogu naći gotovo na svakom koraku uključujući poslovne prostorije (posebno banke i prodajni objekti), javne ustanove itd.

Reklamni paneli, Meridian Bank

Od čega se izrađuju reklamni paneli?

Reklamni paneli se najčešće izrađuju u obliku ploča od metala, plastike ili drveta na koju se nanosi reklamni sadržaj i to najčešće putem samolepljive "kater" PVC folije ili eventualno PVC folije na koju je prethodno naštampan sadržaj na ploteru.

U zavisnosti od potreba reklamni paneli mogu biti stilizovani dodavanjem odgovarajućeg rama izrađenog najčešće od istog materijala od kojeg je izrađena i sama podloga (osnova) panela.

 

Imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi reklamnih panela? Kontakt formular >>

Reklamni paneli